Měření na optických kabelových trasách

PŘEJÍMKY OPTICKÝCH TRAS

přejímací/akceptační měření optických kabelových tras s jednovidovými i mnohovidovými vlákny

MĚŘENÍ POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE (PMD)

měření kritického parametru u vysokorychlostních přenosových spojů

MĚŘENÍ CHROMATICKÉ DISPERZE (CD)

měření jednoho ze základních optických parametrů optických tras, vláken a kabelů

Měření na vlnové délce 1390 nm – NOVINKA!

měření v oblasti nárůstu útlumu kolem 1383 nm (tzv. OH peak) u klasických vláken, identifikace moderních LWP vláken (G.652.C a D)

MĚŘENÍ ÚTLUMU PŘÍMOU METODOU

měření standardních typů vláken i měření speciálních vláken

MĚŘENÍ OPTICKÝM REFLEKTOMETREM (OTDR)

měření jednovidových vláken metodou OTDR 1310/1550/1625 nm - dynamický rozsah až 45 dB měření mnohovidových vláken metodou OTDR 850/1300 nm

EXPERTNÍ MĚŘENÍ NA VLNOVÉ DÉLCE 1625 nm

pro zjištění kvality kabelu a jeho pokládky je prováděno expertní měření útlumu na 1625 nm (měření je prováděno přímou metodou i optickým reflektometrem)

MĚŘENÍ ÚTLUMU ODRAZU NA KABELOVÝCH TRASÁCH

referenční metodou OCWR (Optical Continuous Wave Reflectometer) i metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometer)

MĚŘENÍ HUSTÝCH VLNOVÝCH MULTIPLEXŮ DWDM

měření parametrů optického signálu a jeho přenosu na systémech DWDM

PŘEJÍMKY OPTICKÝCH KABELŮ

přejímky dodávek kabelů na bubnech, kabelů s jednovidovými i mnohovidovými vlákny