VÝUKOVÉ SÚBORY

VÝUKOVÉ SÚBORY

PRVNÍ KROK DO VLÁKNOVÉ OPTIKY

 

Jde o velmi jednoduchý a názorný výukový soubor pro první seznámení s vláknovou optikou. S výukovým souborem je možné demonstrovat šíření světla ve vlákně, jeho navázání a vyvázání do resp. z vlákna a seznámit se s optickým konektorem, vláknem, kabelem, pigtailem a s principem spojování optických vláken.

Součástí výukového souboru je elektronická přednáška „Stručný úvod do vláknové optiky“, zpracovanou ve formě prezentace MS PowerPoint, která obsahuje základní informace o vláknové optice a jejích fyzikálních principech.

KATALÓGOVÝ LIST

 

 

 

SÚBOR OPTEL-1

Tento u nás velmi rozšířený a oblíbený optoelektronický výukový soubor poskytuje široké spektrum úloh z oblasti optických komunikací a vláknové optiky. Umožňuje seznámení s dílčími bloky optického přenosového řetězce, a to jak analogového, tak i digitálního, dále studium modulací, přenos analogového signálu, digitálního signálu a přenos zvuku optickým kabelem. Soubor je řešen jako souprava modulárních bloků, ze kterých se optický spoj staví. Výhodou tohoto souboru je jednoduchost, názornost (užívající plastová optická vlákna), modularita a široká možnost jeho rozšíření o další úlohy pomocí souborů OPTEL-2 nebo OPTEL-WDM. Soubor OPTEL-1 obsahuje např. bloky: generátor signálu, modulátor, demodulátor, nf zesilovač s reproduktorem, optovysílače a optopřijímače spojitého a impulsního signálu a další moduly. Součástí souboru je pracovní sešit se zpracovanými úlohami a jejich metodikou, popisem jednotlivých bloků a teoretickým základem. KATALOGOVÝ LIST

KATALÓGOVÝ LIST

 

SÚBOR OPTEL-2

OPTEL-2 je rozšířením souboru OPTEL-1 a názorně ve výuce seznamuje s širokou oblastí vláknové optiky, jako jsou např. optické senzory různých veličin, vliv mechanického působení na vlákno a signál, zkoumání optických spojení vláken apod.

Základem souboru je optický manipulátor, který umožňuje měření vyzařovací charakteristiky vlákna (numerické apertury NA), simulaci vlivu neideálního konektorového spojení nebo např. aplikaci senzoru polohy, reflexivního senzoru aj. Dále OPTEL-2 obsahuje např. sadu útlumových filtrů, destičky simulující mikroohyby, ohybové válečky, sadu optických šňůr, odrazný senzor nebo senzor hladiny kapaliny. Součástí souboru je pracovní sešit s úlohami a metodikou.

 

 

 

 

 

SÚBOR OPTEL-WDM

OPTEL-WDM je další rozšíření souboru OPTEL-1, který je zaměřen na demonstraci vlnového multiplexu WDM. Tato přenosová technologie je v optických komunikacích klíčovým moderním a značně rozšířeným způsobem zvýšení přenosové kapacity optického vlákna tím, že se vláknem najednou přenáší více informačních kanálů na různých vlnových délkách. Pomocí souborů OPTEL-WDM a OPTEL-1 je možné postavit jednoduchý WDM spoj s optickými odbočnicemi a filtry, který užívá vlnové délky signálů ve viditelné oblasti, jež oko vnímá jako červenou a zelenou barvu. Soubor je možné dále rozšířit o optický spektrální analyzátor (viz níže) a provádět s ním i spektrální měření v jednotlivých bodech WDM přenosového řetězce.

 

 

 

SÚBOR EF-970-B (BASIC)

Jedná se velmi komplexní a názorný výukový soubor (užívající plastová optická vlákna), který umožňuje široké spektrum úloh a experimentů z oblasti optoelektroniky, vláknové optiky a optických komunikací.

Soubor umožňuje komplexní seznámení s optickým přenosovým systémem. Jeho základem je multifunkční vysílač a přijímač, pomocí kterého lze sestavovat a měřit optický přenosový spoj. Jako komunikační systém pracuje soubor buď s interním generátorem různých typů signálu, nebo s externími signály. Na celém spoji lze vybírat a nastavovat jeho jednotlivé části, jako jsou zdroje záření, detektory a další body přenosového řetězce. Soubor obsahuje dva samostatné kanály a pracuje s analogovým (vč. audio, video) i digitálním signálem. Jeho součástí jsou také desítky elektrických měřicích bodů pro připojení V, A nebo osciloskopu a pomocí souboru lze simulovat i různé poruchy v optickém spoji. Multifunkční přijímač obsahuje dále přesné měřidlo optického výkonu a soubor EF-970-B obsahuje i základní soupravu optických vláken, optickou trasu, čisticích pomůcek apod. Se souborem lze proto provádět i různá měření např. útlumu optických vláken a tras, zjišťování jejich spektrální závislost (součástí je 5 různých zdrojů záření), měření parametrů a charakteristik zdrojů a detektorů optického záření (LED i LASER vysílače, různé materiály detektorů) apod.

Součástí souboru je pracovní sešit se zpracovanými úlohami a jejich metodikou, popisem souboru a teoretickým základem.

KATALÓGOVÝ LIST - anglicky

KATALÓGOVÝ LIST - česky

 

 

 

 

SÚBOR BASIC EF-970-E

Jde o ještě komplexnější verzi EF-970-B, která oproti ní obsahuje navíc LED zdroj záření na 1300 nm a lavinovou fotodiodu APD. Díky tomu je možné provádět experimenty i ve zmíněné a důležité spektrální oblasti a seznámit se s jiným a velmi významným typem optického detektoru.

KATALÓGOVÝ LIST - anglicky

KATALÓGOVÝ LIST - česky

 

 

 

 

 

 

 

SÚBOR OP-970-01 (PLASTIC)

Souprava PLASTIC je rozsáhlé rozšíření souboru EF-970-B nebo -E případně i OPTEL-1. Jeho součástí je celá řada optických komponent, díky kterým lze provádět mnoho úloh zaměřených na parametry vláken a optických součástek, optické jevy, senzory a přenosové technologie. Mezi komponenty patří proměnný optický atenuátor, několik optických rozbočnic včetně proměnné, optické filtry, manipulátor nebo sada senzorů. Díky nim je možné jednak zkoumat jednak parametry těchto komponent a optického vlákna – jako např. jeho citlivost ohyby, vyzařovací charakteristiku (numerickou aperturu NA), útlum optických spojení, dále měřit např. překlenutelný útlum různých druhů optických spojů sestavených pomocí EF-970-B/E, postavit systém vlnového multiplexu WDM se dvěma spektrálními kanály, nebo provádět řadu experimentů z oblasti optických senzorů (reflexní senzor, senzor hladiny kapaliny aj.).

K souboru je připraven pracovní sešit s úlohami a metodikou.

KATALÓGOVÝ LIST - anglicky

KATALÓGOVÝ LIST - česky

 

 

 

KONEKTOROVACIA SÚPRAVA OP-970-02

Konektorovací souprava slouží k získání názorné představy a praktické zkušenosti s problematikou konektorování optických vláken. Soubor je pro názornost založen na plastových optických vláknech a umožňuje rovněž také výrobu vlastních optických šňůr a příslušenství pro potřeby výuky a pro vlastní experimenty. Soubor obsahuje sadu nástrojů pro přípravu kabelu a vlákna ke konektorování, krimpování a leštění čel konektorů a dále spotřební materiál, z něhož je konektor pomocí nářadí vyroben.

KATALOGOVÝ LIST - anglicky

KATALOGOVÝ LIST - česky

 

 

 

 

SÚBOR OPTEL PROFI - Telekomunikační optická vlákna

Výukový soubor je na rozdíl od ostatních založen na skleněných telekomunikačních optických vláknech (mnohovidových MM 50/125 a 62,5/125 a jednovidových SM 9/125), která se běžné praxi v optických komunikacích používají. Soubor je zaměřen zejména na měření optických vláken, tras a jejich komponent a osvojení si práce s optickými vlákny, konektory a měřicí technikou, které se užívají běžně v praxi. V úlohách se používá jednoduchá, ale profesionální měřicí technika, se kterou se studenti pak mohou v praxi při měření skutečných optických tras setkat. Soubor obsahuje optickou trasu délky 1km (MM 50/125) a optické propojovací šňůry tak, aby bylo možné realizovat všechny standardizované měřicí metody, kterými se optické trasy měří. Dále jsou v souboru obsaženy pevné útlumové články, pomůcky pro studium vlivu ohybů vláken, ilustrativní zdroj viditelného světla, vidový filtr a vybavení pro čištění a kontrolu optických konektorů. Pomocí různých zdrojů optického záření je možné provádět také experimenty s měřením vláken a trasy na různých vlnových délkách (850 nm a 1300 nm pro MM vlákna nebo 1310 nm, 1550 nm pro SM vlákna) a pro různé typy zdrojů resp. při různých podmínkách buzení vláken (LED, LASER). Součástí souboru je pracovní sešit se zpracovanými úlohami, teoretickým základem a příklady z praxe.

KATALÓGOVÝ LIST

 

 

SÚPRAVA JEDNOVIDOVEJ MERACEJ TRASY (SMF)

Souprava navazující na výukový soubor OPTEL PROFI a rozšiřující jej o jednovidovou trasu délky cca 2 km a sestavu SMF optických měřicích šňůr a konektorových spojek. Souprava je určena k měření optické trasy všemi základními měřicími metodami (popsanými v souboru OPTEL PROFI pro MMF vlákna) a dále prakticky zkoumat jevy typické pro jednovidová vlákna, jako je např. útlum při ohýbání vlákna. Sestavu včetně trasy dodáváme s optickými konektory a spojkami dle přání zákazníka (např. E2000, SC, FC aj.).

 

 

Optický spektrální analyzátor (OSA)

Spektrální analyzátor miniaturních rozměrů a přesto dobrých optických parametrů (pásmo až 200 - 1100 nm) je další možností rozšíření např. výukových souborů EF-970, EF-970-E a OPTEL-WDM. Rozšiřuje je o úlohy měření spektrálních charakteristik zdrojů záření (různé LED 525, 590, 660, 850 nm, laser 650 nm), pasivních komponent (např. optických filtrů) a měření v jednotlivých bodech přenosového řetězce systému vlnového multiplexu WDM, čímž představuje úvod do měření této klíčové technologie moderních optických komunikací.

Analyzátor se připojuje pomocí USB k PC a jeho součástí je jednoduchý program pro měření, vyhodnocování a práci s náměry.

KATALOGOVÝ LIST zašleme na vyžádání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spektrometrická výuková sestava SPECKIT

Výukový soubor je určený pro výuku chemie, fyziky a optoelektroniky. Díky vysoké variabilitě umožňuje sestava uživatelům pochopit řadu spektrometrických principů měření. Soubor obsahuje širokou škálu zdrojů záření na mnoha různých vlnových délkách a optický spektrální analyzátor (v pásmu 350-1000 nm) a lze s ním provádět řadu úloh z oblasti optických vláknových senzorů, měření spektrálních charakteristik zdrojů záření a pasivních optických prvku (filtry, optická vlákna, …) nebo charakterizace kapalných vzorků, měření absorbance a fluorescence. Úlohy s metodikou jsou elektronicky zpracované a součástí souboru.

KATALOGOVÝ LIST zašleme na vyžádání